code-laboratory.com jest blogiem poświęconym w całości programowaniu oraz technologiom internetowym. Znajdziesz tutaj kod, gotowy do wykorzystania w twoich projektach.

Linux

Wypakowanie archiwum

unzip archive.zip -d /home/grzesiek/dir
tar -xvf archive.tar
tar -zxvf archive.tar.gz
rar x archive.rar

Pakowanie archiwum
tar -zcf archive-name.tar.gz foldername/

Przeszukiwanie plików rekurencyjnie
grep -rin -B2 -A2 „Mage::dispatchEvent” app/*

Pętla dla wszystkich plików z regex
for filename in `find . -regex „.*.py”`;
do echo $filename;
done;